НОВИНИ

24.07.2020 г.

ЕКО ГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-4591-C01. Проектът „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 10 000.00 лева, като размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 8 500.00 лeвa, а на националното съфинансиране – 1 500.00 лeвa.

Главна цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Начална дата: 17.07.2020 г.

Крайна дата: 17.10.2020 г.