Реализирани проекти – галерия

Дестилерия за добив на етерични масла чрез парна дестилация - с. Пчеларово, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич

Парокотелна централа – розоварна с. Отец Паисиево "Ай Ти Пи България" ЕООД

"Амер Спортс България" - Чепеларе

“Шипка 99″ - Парокотелна централа мандра Първомай


Предлагаме – 30% отстъпка от цената за битови клиенти

4270 Първомай, област Пловдив, ул. „Бузлуджа“ №3, ☎ +359 899 153 922