Продукти и услуги

Продукти

В магазина на фирмата ще намерите тръби, фитинги и вентили за вода, пара, течен и природен газ. Отоплителни тела. Соларни системи. Котли и горелки за нафта и природен газ. Оборудване за котелни централи. Битови електро и газови уреди.

Услуги

Консултации на място при клиента, проектиране, доставка, монтаж и сервиз на всичко свързано с отопление, газификация, вентилация, ВиК,  ел. КИП и А и пожарогасене.

Изграждане на:

 • Разпределителни и захранващи газопроводи от стоманени и полиетиленови тръби за промишлени предприятия с налягане до 3,5 МРа.
 • Котелни централи с парни, водогрейни и котли с органичен топлоносител с работно налягане до 3,5 МРа
 • Изграждане на газови (работещи с метан и втечнени въглеводороди), инсталации работещи с компресиран метан.
 • Производствени халета ползващи природен газ за технологични нужди.
 • Газови инсталации на промишлени, административни и жилищни сгради.
 • Отоплителни инсталации на промишлени, административни и жилищни сгради.
 • Изграждане на лъчисти отоплителни инсталации.
 • Изграждане на газорегулиращи и газоизмервателни съоръжения.
 • Изграждане на отоплителни инсталации с термопомпи.
 • Изработка на машини и съоръжения по чертежи на клиента.
 • Изработка на ел. табла за управление на различни машини и процеси.
 • Изграждане на заземителни инсталации и мълниезащита.
 • Изграждане на инсталации със слънчеви колектори за битова гореща вода.
 • Водопроводни и канализационни мрежи.

ВиК инсталации на промишлени, административни и жилищни сгради.


 
Предлагаме – 30% отстъпка от цената за битови клиенти

4270 Първомай, област Пловдив, ул. „Бузлуджа“ №3, ☎ +359 899 153 922