Газови инсталации

проектиране и изграждане

Ремонт на омекотителни инсталации и деаератори, ел. табла за управление на котли и горелки

Услуги

Ето в какво
сме най-добри

purpul
Производство

Съществуват много вариации на пасажа Lorem Ipsum, но повечето от тях са променени.

red
Проектиране

Съществуват много вариации на пасажа Lorem Ipsum, но повечето от тях са променени.

green
Ремонт

Съществуват много вариации на пасажа Lorem Ipsum, но повечето от тях са променени.

blue
Монтаж

Съществуват много вариации на пасажа Lorem Ipsum, но повечето от тях са променени.

yelow
Доставка

Съществуват много вариации на пасажа Lorem Ipsum, но повечето от тях са променени.

За нас

Започнахме през 2005 г.

Бързо си изградихме репутацията на надежден партньор с много експертни знания

Проекти

Вижте някои
от нашите проекти

Всички
Мандри
Розоварни
Дестилерии
Спорт
bty

Шипка 99

Мандри
1

Розоварна "Ай Ти Пи България"

Розоварни
2

Дестилерия с. Пчеларово

Дестилерии
а6

Амер Спортс България

Спорт
доволни клиенти
метра тръби
куб. м газ
ремонта

Нашите предимства

Заставаме зад нашата работа

Ние сме инженери с голям стаж в областта на топлотехниката, които могат да предложат цялостни решения за нуждите на нашите клиенти

Разполагаме както с професионално оборудване, така и с професионални техници, заварчици  и монтажници с дългогодишен опит и практика.

Промоция

Референции

Клиентите за нас

Ценим високо обратната връзка от нашите клиенти и я публикуваме тук с удоволствие и без редакторска намеса

blue
“Изключителни професионалисти. Завършиха работата си в срок и висококачествено.”
Иван Стоев
Клиент, Пазарджик
blue
“Благодаря Ви! Непременно ще Ви потърся отново за следващите газови задачи.”
Яна Колева
Клиент, Първомай
blue
“Изключително съм доволен от работата си с този екип - разбират си от работата и знаят какво правят.”
Деян Марков
Клиент, Варна

Контакти

Свържете се с нас

Свържете се с нас и може да разчитате на индивидуален подход към всеки клиент в зависимост от нуждите  Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:

  Европа инвестира в селските райони.

  Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“

  Подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

  Договор №: BG06RDNP001-6.004-0117-С01 от 05.10.2020 г.
  Проект: Оборудване на производствен цех за съдове под налягане и метални изделия, и
  осигуряване на трайна заетост в Еко Газ Инженеринг ООД
  Бенефициент: ЕКО ГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
  Обща стойност: 634 602.74 лв.
  Безвъзмездно финансиране: 317 301.36 лв.

  Главната цел на настоящото проектно предложение е повишаване на устойчивото
  развитие и конкурентоспособността, както и подобряване на цялостната дейност на
  предприятието, чрез повишаване на ресурстната ефективност и насърчаване на
  заетостта.
  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските
  райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на
  селските райони: Европа инвестира в селските райони.