Услуги

Вижте някои от
услугите, които предлагаме

Работим ефективно с широк спектър от услуги и създаваме висококачествени продукти

Газопроводи

Изграждане на разпределителни и захранващи газопроводи от стоманени и полиетиленови тръби за промишлени предприятия

Газови инсталации

Изграждане на газови инсталации на промишлени, административни и жилищни сгради, работещи с метан (природен газ), компресиран метан и втечнени въглеводороди

Газорегулиращи съоръжения

Изработка и монтаж на газорегулиращи и газоизмервателни съоръжения по индивидуален проект

Лъчисто отопление

Доставка и монтаж на лъчисти излъчватели и изграждане на инсталации към тях

Парни и водогрейни котли

Доставка, монтаж, поддръжка и сервиз на парни и водогрейни котли.

Котелни централи

Изграждане на котелни централи с парни, водогрейни и котли с органичен топлоносител с работно налягане до 3,5 МРа

Електрически табла

Изработка на електрически табла за управление на различни машини и процеси

Заземителни инсталации

Изграждане на заземителни инсталации и мълниезащита

Термопомпи

Доставка и монтаж на термопомпи: въздух - вода и вода - вода.

Отоплителни инсталации

Изграждане на отоплителни инсталации на промишлени, административни и жилищни сгради.

Машини и съоръжения

Изработка на машини и съоръжения по чертежи на клиента